Αποστολή αρχείων / Ζητήστε μας μία προσφορά

  • Drop files here or

    =================

    ** Εάν δεν μπορείτε να σύρετε (DROP files) ή να επιλέξετε (SELECT files) τα αρχεία σας απλά ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ τη σελίδα σας (REFRESH PAGE) ** Σε περίπτωση που εμφανιστεί Error: -200, Message: HTTP Error, ανεβάστε ξανά το αρχείο επί τόπου στην ίδια φόρμα **

    **SOS: αν δεν εμφανιστεί το x σε κύκλο δίπλα από το αρχείο, το αρχείο δεν έχει ανέβει .....please wait :)....***